Соціальний і правовий захист військовослужбовців

Даний інформаційний ресурс

присв"ячений відстоюванню прав

відставних військовослужбовців.

Ця сторінка містить законодавчу та іншу інформацію , яка може бити доситькорисною в процесі захисту своїх прав військовослужбовцями.

 

Законодавчі акти України.

1. Конституція України.

2. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ.

3. Закон України "Про державну службу".

4. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей.

6. Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей.

7. Закон України "Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. #9"Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. #6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" (зі змінами, внесеними постановами від 8 липня 1994 р. #7, від 30 вересня 1994 р. #11 та від 25 травня 1998 р. #15).

9. Закон України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей".

10.Закон України "Про пенсійне забезпечення".

11.Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

12.Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців".

13.Закон України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей ".

 

Інстанції правового захисту громадян

1. Управління з питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним Судом України і Кабінетом Міністрів України.

2. Головне управління з питань звернень громадян.

3. Пленум Верховного Суду України.

 

Приклади звернень військовослужбовців в процесі захисту своїх прав

1. Лист Міністру оборони України Марчуку Є.К.

2. Лист Кандидату в Президенти України, Прем’єр-Міністру України Януковичу Віктору Федоровичу.

3. Лист Кандидату в Президенти України, Прем’єр-Міністру України Януковичу Віктору Федоровичу.

4. Позовна заява "Про перерахунок розміру пенсії за вислугу років військової служби."

5. Позовна заява "Щодо виплати одноразової грошової винагороди."

 

Примірник позовної заяви

1. Позовна заява "Про порушення при призначенні розміру пенсії."

 

Новини та коментарі нормативних актів

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України "Про міліцію" та частини шостої статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (справа про офіційне тлумачення терміна "член сім'ї")". Документ>>>>>>

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, четвертої статті 59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (справа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів). Документ>>>>>

3. Виступ у суді. Документ>>>>>>

4. Дія постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. #393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей з внесеними до неї постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. #1497 змінами про зарахування до вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах часу проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах карного розшуку із розрахунку один місяць служби за півтора місяця поширюється лише на осіб, які звільнились зі служби після набрання цими змінами чинності. Документ>>>>>>

5. Щомісячна надбавка до окладів грошового забезпечення та надбавка за вислугу років, запроваджені Указом Президента України від 31 серпня 2001 р. # 771/2001, є додатковими видами грошового забезпечення і враховуються при нарахуванні пенсій лише тим особам, які отримували її під час проходження служби і звільнені після запровадження цих надбавок. Підвищення раніше призначених пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, для обчислення яких у складі грошового забезпечення немає додаткових видів грошового забезпечення (крім відсоткової надбавки за вислугу років), передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. "Про заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та від 27 серпня 2003 р. "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб. Документ>>>>>>

6. Вимоги про перерахунок раніше призначеного розміру пенсії можуть бути задоволені, якщо це безпосередньо передбачено чинним законодавством. Документ>>>>>>

7. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження. Документ>>>

8. Президент України Леонід Кучма затвердив нову військову доктрину країни . Документ>>>>

9. Владою несправедливо скривджуються військові пенсіонери. Документ>>>>>>

10. Порядок доказу стосовно не перерахунку пенсії. Документ>>>>>

11. Нормативні акти по грошовим виплатам. Документ>>>>>